Emballagesaldo

Emballagesaldo

Online inzicht in emballagesaldi tussen alle partijen

Transparant inzicht

Bijna iedereen maakt bij transport gebruik van goederendragers, ook wel emballage genoemd. Tussen de laad- en losplaatsen vindt vaak een uitwisseling van deze goederendragers plaats.

Hierbij treden vaak verschillen in aantallen op. Met Emballagesaldo kan iedere betrokkene in een logistiek proces toegang krijgen tot centraal bijgehouden en verwerkte emballagesaldi.

Specificaties

  • Beheren en publiceren van emballagesaldi
  • Mogelijkheid tot het administreren van eigen emballage en emballage van derden
  • Overzichten genereren
  • Mutatieregels per laad-/losadres / verlader / per datum / per zending
  • Periodieke overzichten
  • Direct gekoppeld aan Transport-Info Track & Trace
  • Diverse exportmogelijkheden

Alle webmodulen

Onze online webmodulen