Subcontractors

Subcontractors

Online afmelden van transportopdrachten door derden

Indien u samenwerkt met een subcontractor/charter die in opdracht van u goederen vervoert, is het via deze module mogelijk om transportopdrachten aan te bieden aan een specifieke subcontractor/charter.

Via een eigen login kan de subcontractor zijn transportopdracht(en) voor een geplande losdatum inzien.
Tevens kan hij de verwachte laad- en lostijden aangeven.
Een export van de transportopdracht(en) t.b.v. het eigen systeem van de subcontractor, behoort standaard tot de mogelijkheden.

Na uitvoering (en aflevering) van de transportopdracht kan de subcontractor de zending afmelden door de werkelijke losdatum/lostijd (en eventueel de naam van ontvanger) in te voeren. Daarnaast is het mogelijk om alle relevante documenten zoals vrachtbrieven, foto's, e.d. toe te voegen. 

Deze gegevens kunnen dan weer aan het TMS aangeboden worden voor verdere verwerking.

Alle webmodulen

Onze online webmodulen